XMReality AB (Publ) är nu noterade på Nasdaq First North

Linköping Onsdag 26 April

Handeln i XMReality ABs aktier (Kortnamn:XMR) inleddes idag på Nasdaq First North i Stockholm. XMReality är det 32:a bolagets som blivit upptaget till handel på Nasdaqs nordiska marknader* under 2017. Bolaget tillhör Teknologisektorn.

”Det har varit en spännande resa och vi har nu uppnått en viktig milstolpe. Vår notering på Nasdaq First North innebär att vi skapar oss en bra plattform för framtida expansion och tillväxt.” säger Johan Castevall, VD XMRealilty

”Vi välkomnar XMReality till vår europeiska tillväxtmarknad, Nasdaq First North”, säger Adam Kostyál, SVP och europeisk noteringschef på Nasdaq. ”XMReality är verksamma inom ett innovativt och spännande område, och vi ser fram emot att stödja dem på deras fortsatta resa som ett publikt bolag”

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Castevall, VD XMReality

Telefon: +46 (0)73 356 04 81

E-post: johan.castevall@xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 31

www.redeye.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande Onsdagen den 26/4 2017 kl. 10:00

XMReality utvecklar och säljer lösningar för att revolutionera kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa eller förhindra att problem uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping.

www.xmreality.se