XMReality medverkar på Field Service-mässan i Palm Springs

Serviceverksamheter genomgår idag en drastisk förändring, från en kostnadsfokuserad och reaktiv strategi till ett proaktivt tjänsteutbud i slutändan med högre vinstmarginal. Vilka konsekvenser får detta på fältteknikers arbeten och verktyg finns idag tillgängliga för företag, i syfte att möte kunders ökade förväntningar på service och support?

Träffa XMReality och 700+ fältserviceexperter i Palm Springs den 19-21 april, där Ni kan dela erfarenheter-, nätverka-, diskutera och jämföra frågor primärt inom tre följande nyckelområden: Fälttekniker, processer och ny teknik.

XMReality finns på plats för att visa XMReality Remote Guidance.