XMReality förstärker ledningen med ny CSO (Chief Sales Officer) – Marcin Szymanski

XMReality har under senare delen av 2017 sett ett allt större intresse från såväl nya som befintliga kunder vilket har resulterat i flertalet nya affärer. Särskilt den nya mjukvaruplattformen, XMReality Generation 6, har kraftigt ökat intresset för bolagets erbjudande vilket ställer ytterligare krav på säljorganisationen som nu befinner sig i alltfler viktiga kontraktsförhandlingar.

”Marcins gedigna kunskap av att utveckla försäljningen av mjukvaruprodukter på nya marknader kombinerat med hans stora erfarenhet av att arbeta med kunder som är stora globala tillverkande bolag gör honom till en nyckelperson i den fortsatta organisationsbyggnaden” säger Johan Castevall, VD på XMReality.

”Jag är stolt och glad över att få bli en del av XMReality. Bolaget har ett mycket intressant produkterbjudande och det skall bli spännande att vara del av bolagets fortsatta tillväxt.” kommenterar Marcin Szymanski, för närvarande Business Unit Manager Mobility på iStone.

Marcin tillträder sin tjänst den 2:a april 2018.