XMReality förbereder lansering av en omfattande uppdatering av sin programvara XMReality Remote Guidance™ som använder Augmented Reality (AR) för kunskapsöverföring

XMReality har under året genomfört en omfattande vidareutveckling av sin programvara XMReality Remote Guidance som kan användas via smarta glasögon, iOS, Android och Windows. Den nya versionen inkluderar ett flertal nya funktioner och användargränssnitt som möjliggör ännu enklare och smidigare tillämpning för användare.

Lansering av den nya versionen beräknas ske under senare delen av 2017.

”Med vår nya version av XMReality Remote Guidance kommer vi lansera marknadens mest skalbara produkt för kunskapsöverföring på distans via Augmented Reality. Vi skapar en produkt som är ännu enklare att installera och använda på olika enheter som till exempel laptops, smarta telefoner, surfplattor och inte minst smarta glasögon.” säger Johan Castevall, VD XMReality AB.

”Vi märker ett stort intresse för AR som en viktig pusselbit i företagens digitalisering. Med denna kraftfulla version fortsätter vi att leverera och erbjuda ledande lösningar till befintliga och nya användare. Vi ser även positivt på att allt fler globala teknikaktörer som till exempel Google och Microsoft investerar i att ta fram nya smarta glasögon. I och med att dessa företag tar plats på marknaden och levererar hårdvara ökar våra möjligheter att ta del av en kraftigt växande efterfrågan på programvara och tjänster för AR.” avslutar Johan Castevall, VD XMReality AB.