Marknadsledande programvara för Remote Guidance

Nyckeln till användarupplevelsen i XMReality´s lösning är dess realtidskommunikation som är unik på marknaden. Även vid låg bandbredd är ljud och video synkroniserade utan fördröjning.

Viktigaste funktionerna

Med XMReality kan dina medarbetare vägleda varandra med hjälp av bland annat följande funktioner.

Göra gester

Även enkla handgrepp kan vara svåra att beskriva i ord: ”Vrid medsols, dra lätt utåt, samtidigt som du, etc…” Visa hur man gör det i stället och upprepa som det behövs.

xmr-_makingGestures
xmr-_showingTools

Visa verktyg

Hur man bäst använder ett verktyg kan vara svårt att visa om man inte kan se verktyget. Med XMReality håller guiden i verktyget så att följaren kan se hur man ska använda det.

Peka

En grafisk pekare är ett utmärkt sätt att med hög precision indikera en viss komponent. Kombinera med tal, gester eller poser för att maximera effektiviteten i guidningen.

xmr-_pointing
xmr-_talking

Tala

Vanligt tal är förstås en oumbärlig del av att vägleda på distans. Och de muntliga instruktionerna blir ännu effektivare när de kompletteras av några av våra visuella guidehjälpmedel.

Videoinspelning

Varje procedur kan spelas in som ett videoklipp. Lägg till fler och fler klipp så får ditt företag tillgång till ett unikt bibliotek med instruktionsvideor.

xmr-_recording
xmr-_showingDrawings

Visa ritningar

Man har inte alltid det man behöver på fältet. När man kommer till en okänd teknisk installation underlättar det att kunna få upp en ritning på sin skärm.