Vår lösning

XMReality kommersialiserar förstärkt verklighet (AR) med den första industrianpassade lösningen för remote guidance, vägledning på distans.

Vår programvara stödjer olika enheter som kan kombineras på olika sätt för att förenkla och effektivisera ditt arbete. Beroende på om de ska vägleda (guide) eller vägledas (följare) kan de behöva allt från sina vanliga mobiltelefoner till smarta glasögon och guidestationer.

Det gör det möjligt för ditt företag att arbeta mycket flexibelt. Ena tillfället agerar en person expert, vid nästa tillfälle är han eller hon följare, allt beroende på vilka uppgifter som ska utföras.

När remote guidance väl har etablerats som ett arbetssätt i ditt företag och bland dina medarbetare kommer dessa proaktivt kunna ta initiativ om att vägleda varandra på helt nya sätt.

Lägre reskostnader

Den fördel som du märker snabbast är minskade reskostnader. Experterna på ditt företag kan dra ner på sitt resande för att göra fältservice eller stödja servicetekniker på fältet. Företagets effektivitet ökar vilket ger ytterligare kostnadssänkningar.

Högre servicekvalitet

När företagets tekniker kan hjälpa varandra kan jobbet göras effektivare och med högre kvalitet. Ni drar mer nytta av företagets samlade expertis, eftersom specialisterna kan vägleda många medarbetare på distans.

Servicepersonalen lär sig snabbare genom att utföra verkliga uppgifter i praktiken, med vägledning i realtid. Det ger ett värdefullt komplement till traditionell utbildning.

Stärk ditt varumärke

Remote guidance kan bidra till att stärka ditt varumärke. Ditt företag framstår som progressivt som tar till sig ny teknik och bryr sig om sina medarbetares vilja att minska sitt resande, öka sin kompetens och nå balans i livet.

Nya försäljningsmöjligheter

Genom att komplettera ditt erbjudande med remote guidance öppnar du säljkanaler till nya marknader. Det blir enklare att utveckla affärer på marknader som tidigare varit svåråtkomliga, t.ex. i utvecklingsländer eller politiskt instabila regioner.

Rätt använt kan remote guidance förändra ditt företag i grunden.