Support

Hur skiljer sig XMReality från Skype, Webex och liknande videokonferenslösningar?

XMReality är ingen mötestjänst. Det är ett system för två personer som kommunicerar och interagerar kring en praktisk uppgift som främst rör servicesupport inom industrin.

  • XMReality fungerar vid låga bandbredder
  • XMReality stödjer smarta glasögon
  • XMReality kan anslutas till ESM-, EAM- eller ERP-lösningar
  • XMReality är förberett för att användas tillsammans med funktioner för förstärkt verklighet (AR), t.ex. information och självförklarande instruktioner.

Användarna ser samma bilder, hör samma ljud och interagerar med tal, text, ritningar, pekare och gester, men bara personen ute på platsen kan fysiskt röra den sak de två gemensamt arbetar med.

Är det verkligen den faktiska handen man ser eller är den animerad?

Det är ingen animering, handen visas i realtidsvideo. När guiden gör en gest (”tryck på den här knappen”, ”vrid på den här ratten”, etc) så visas hans hand i fönstret som om det var i verkliga livet. Personen på fältet får instruktionerna som om guiden står alldeles intill honom.

Kan jag använda XMRealitys smarta glasögon standalone?

XMRealitys smarta glasögon måste anslutas till en surfplatta eller dator för att få en batteriförsörjning som krävs för att visa innehållet. Du kan använda dina vanliga glasögon eller säkerhetsglasögon tillsammans med de smarta glasögonen. Glasögonen är öppna på sidorna så att man ska upptäcka eventuella faror som kan hota utifrån medan man arbetar. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att man fäller upp glasögonen medan man rör sig mellan två punkter. Även när själva glasögonen är uppfällda pekar kameran framåt så att guiden kan se vad som sker på arbetsplatsen.

Kan man använda andra smarta glasögon tillsammans med XMReality?

XMReality ger stöd för användning av tredjepartsglasögon.

Google Glass har visat sig vara olämpliga för vår industriella tillämpning. Det beror på flera saker men huvudorsaken är att bilden inte fördelas över hela synfältet, utan visas som en liten bild i synfältets övre högra hörn. Vi utvärderar även andra glasögon som bland annat Epsons Moverio som ett lågkostnadskomplement till våra specialutvecklade glasögon. Microsofts Hololens är intressanta, men det är ännu för tidigt att säga hur väl de kommer att fungera för remote guidance. Batterikapaciteten kan eventuellt bli ett problem när glasögonen används för industriell servicesupport.

Fungera det även vid bandbredd?

Vår programvara utvecklades ursprungligen för militära ändamål och för användning i fält. Den fungerar bra även vid låga bandbredder och vid satellitlänkar.

Hur ansluter jag mig?

Bägge enheter ansluts via mobilt bredband till en server, ungefär som Skype. Om din surfplatta saknar stöd för 3G eller 4G kan du i stället använda din smartphone för att ansluta till wifi. Guiden ser en lista på användare som är online och som inväntar vägledning. Med ett klick växlar guiden mellan de anslutna följarna. Det gör lösningen idealisk för ett supportteam som övervakar flera parallella jobb.