Om oss

XMReality är marknadsledare inom Remote Guidance och revolutionerar kunskapsdelning genom Augmented Reality.

Som att vara där

Med XMReality’s lösning för Remote Guidance är det som att vara där. Även om du faktiskt är någon annanstans.

Vi arbetar med Remote Guidance för servicetekniker. Våra kunder brottas med ökande förväntningar på servicetekniker i fält, samtidigt som effektiviteten är svår att hålla uppe på grund av allt mer komplex allokering av resurser och ökande kostnader. Vår lösning på det är Remote Guidance med hjälp av förstärkt verklighet, så kallad Augmented Reality. Genom avancerad Remote Guidance kan våra kunder öka kvaliteten i sina servicetjänster, förbättra resursanvändningen och sänka kostnader.

Företagets bakgrund

XMReality grundades 2007 av forskare från FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut. Inledningsvis inriktades företaget mot uppdragsforskning för FMV, Försvarets Materielverk, och BAE Systems. Sedan 2012 har företaget fokuserat på industriella kunder med lösningar för effektiv fältservice. Lösningarna bygger på företagets djupa kompetens inom förstärkt och blandad verklighet (augmented and mixed reality), digital bildbehandling och människa-datorinteraktion. Tack vare företagets bakgrund finns en förståelse för de krav som ställs i industrin på:

  • Äkta synkronisering av video och ljud i realtid även vid låga bandbredder
  • Fullt ut fungerande hands-free applikationer, som använder smarta glasögon anpassade för industriellt bruk
  • Interaktion mellan människor precis som att vara där, så kallad Remote Guidance

Remote guidance

Remote guidance inom fältservice innebär att en lokal servicetekniker, eller annan personal, vägleds av en person, som inte är fysiskt närvarande, när de utför service, underhåll eller utbildning. För att detta ska vara möjligt krävs en lösning som stödjer Remote Guidance. En sådan lösning måste stödja synkroniserad realtidskommunikation. I sin enklaste form kan det vara realtidskommunikation via enbart ljud eller text, såsom telefoni och sms. Så fort kommunikationsbehovet blir lite mer komplext, vilket ofta är fallet inom fältservice, behövs mer mångfasetterad kommunikation, som då omfattar sådant som video, smarta glasögon och förstärkt verklighet (augmented reality).