Nyhetsarkiv

Electrolux fortsätter investera i systemlösning från XMReality

“För att öka andelen ärenden som åtgärdas vid första kundkontakten och därmed förbättra kundnöjdheten har Electrolux beslutat att införa en lösning för teknisk assistans på distans till sina fältservicetekniker runt om i Europa och XMRealitys lösning framstod tydligt som den bästa lösningen för detta. Vi fann att deras funktion där man kan peka och gestikulera gör att supporten blir extremt intuitiv och enkel”, säger Jean-Noel Thibault, Digital Transformation Director, Electrolux Major Appliances, EMEA

”Samarbetet med Electrolux är ett tydligt tecken på potentialen i vårt starka erbjudande som revolutionerar serviceverksamheten för svensk och internationella tillverkande företag. Denna affär är även ett bevis på att vår nya generation av programvara mottas väl av kunder och att vi förstärker vårt marknadsledarskap inom Remote Guidance.” säger Johan Castevall VD på XMReality.

Den aktuella ordern uppgår till ca 0,7 MSEK och innebär implementering av XMReality Remote Guidance™ på ett flertal av Electrolux europeiska affärsenheter. Målsättningen är att ytterligare effektivisera serviceverksamheten och kunskapsöverföringen inom koncernen. Ordern avser programvaran XMReality

Remote Guidance™, XMReality Point-pad™ samt smarta glasögon. Ordern kommer att intäktsföras under 2018.

Samarbetet med Electrolux inleddes redan under november 2017 och efter en inledande teknisk utvärdering beslutades om utrullning i den europeiska organisationen.

Nöjdare kunder och stärkt varumärke med AR

Christer Bäck, Customer Service Director på Norden Machinery, föreläste på Underhållsdagarna om samarbetet med XMReality. ”För oss har det här inneburit att vi har kunnat börja ta betalt för support. Vi tar betalt per minut. Men den största vinsten är att vi nu kan hjälpa varandra internt. Alla behöver inte kunna allt. Vi jämnar ut olikheter i kompetens. Och vi tjänar själva mycket tid.”, säger Christer.

Läs hela artikeln från Underhåll & Driftsäkerhet här: https://www.uochd.se/article/view/576037/nojdare_kunder_och_starkt_varumarke_med_ar#

XMReality förstärker ledningen med ny CSO (Chief Sales Officer) – Marcin Szymanski

XMReality har under senare delen av 2017 sett ett allt större intresse från såväl nya som befintliga kunder vilket har resulterat i flertalet nya affärer. Särskilt den nya mjukvaruplattformen, XMReality Generation 6, har kraftigt ökat intresset för bolagets erbjudande vilket ställer ytterligare krav på säljorganisationen som nu befinner sig i alltfler viktiga kontraktsförhandlingar.

”Marcins gedigna kunskap av att utveckla försäljningen av mjukvaruprodukter på nya marknader kombinerat med hans stora erfarenhet av att arbeta med kunder som är stora globala tillverkande bolag gör honom till en nyckelperson i den fortsatta organisationsbyggnaden” säger Johan Castevall, VD på XMReality.

”Jag är stolt och glad över att få bli en del av XMReality. Bolaget har ett mycket intressant produkterbjudande och det skall bli spännande att vara del av bolagets fortsatta tillväxt.” kommenterar Marcin Szymanski, för närvarande Business Unit Manager Mobility på iStone.

Marcin tillträder sin tjänst den 2:a april 2018.

Haas Group tecknar avtal om utökat samarbete med XMReality

Haas Group har tecknat ytterligare order med leverans under resterande delen av 2017 och 2018. Totala ordervärdet uppgår därmed till 0,5 MSEK under 2017, som intäktsförs under 2017 och 2018.

”Haas erbjuder Remote Guidance till sina kunder i syfte att tillsammans med kunden utföra åtgärder på maskiner och utrustning som har levererats från Haas. Åtgärderna utförs av kundens anställda i samarbete med Haas kundsupport.” säger Timo Weider, Servicechef på Haas Group.

Haas har varit en kund till XMReality i drygt ett år. Haas har framgångsrikt ökat användningen av XMReality Remote Guidance inom koncernen och har beslutat att även inkludera XMReality Remote Guidance i sitt erbjudande till sina kunder.

”Vi är stolta över att vara en samarbetspartner till Haas och tillsammans med dem leverera marknads- och kundorienterade lösningar för effektivt fältservicearbete. XMReality värdesätter befintliga kundrelationer högt och utökandet av vårt samarbete med Haas är ett tydligt exempel på vår potential att vidareutveckla vår befintliga kundbas och växa tillsammans med våra kunder. Våra befintliga kunder utgör några av världens största och ledande företag ”, säger Johan Castevall VD på XMReality.

Haas Group är en österrikisk koncern som levererar produktionslinor, maskiner och tjänster till tillverkande företag inom konfektyr- och mejeriindustrin. Haas varumärken inkluderar Franz Haas, Franz Haas CFT, Haas-Meincke och Haas-Mondomix.

Kunden har investerat i programvaran XMReality Remote Guidance™, XMReality Point-Pad™ samt smarta glasögon.

Internationell industrikoncern fortsätter investera i lösningar från XMReality

”Samarbetet har intensifierats under de senaste månaderna och att vi får ytterligare beställningar från fler av kundens affärsenheter visar på vår förmåga att bygga långsiktiga relationer med några av världens viktigaste bolag. Med vår ökande kundbas av stora globala kunder lägger vi en bra grund för fortsatt tillväxt”, säger Johan Castevall VD på XMReality.

Samarbetet med denna kund har pågått en längre tid och XMReality Remote Guidance används nu inom tre affärsenheter inom koncernen. I alla tre fallen rör det sig om att ytterligare effektivisera arbetet inom kundens fältservice samt kunskapsöverföring inom koncernen. Kunden har investerat i programvaran XMReality Remote Guidance™, XMReality Point-Pad™ samt smarta glasögon.

Totala ordervärdet uppgår därmed till 0,7 MSEK under 2017, som intäktsförs under 2017 och 2018.

XMReality tecknar order värd 0,6 MSEK med amerikansk försvarskoncern

XMReality har tecknat en order som omfattar arbete med att ytterligare effektivisera serviceverksamheten hos den globala försvarskoncernen. XMReality Remote Guidance™ skall användas i kundens egen tillverkning samt för att utveckla serviceverksamheten. Ordern avser programvaran Remote Guidance, XMReality Point-Pad™ samt smarta glasögon.

”Vi har en längre tid sett ett ökande intresse i Norden och internationellt för vår systemlösning. Denna affär är ytterligare ett tydligt exempel på att intresset för vårt erbjudande växer även på andra marknader utanför Europa” säger Johan Castevall VD på XMReality.

Denna affär innebär en omsättningsökning motsvarande 0,6 MSEK avseende programvara och hårdvara för XMReality, merparten av affären intäktsförs under 2018..

Redo för Field Service Europe

XMReality COO Henrik Krohn och Account Manager Victor Stern är redo att demonstrera XMReality Generation 6 i Amsterdam 6 – 8 december.

”Vi förväntar oss mycket besök i vår monter #19, det är ju första gången vi demonstrerar vår nya lösning på en mässa”, säger Henrik. ”XMReality Generation 6 har ett helt nytt användargränssnitt, likväl som flera nya smarta funktioner. Vi erbjuder också våra besökare att göra en ROI beräkning på en investering i XMReality Remote Guidance”, avslutar Victor.

XMReality lanserar nästa generation av XMReality Remote Guidance™

Idag lanserar XMReality den sjätte generationen av programvaran XMReality Remote Guidance som ytterligare förstärker företagets position inom kunskapsöverföring med hjälp av augmented reality (AR). Den nya versionen har uppdaterats med ett helt nytt gränssnitt för ett mer effektivt användande och snabbare anslutning. Nytt i generation 6 är även möjligheten till kommunikation telefon till telefon, något som tidigare inte varit möjligt och som ytterligare belyser mjukvarans hårdvaruoberoende.

I korthet innebär XMReality Remote Guidance generation 6 bland annat:
● Helt nytt gränssnitt för mer effektiv användning
● Telefon-till-telefon-kommunikation
● Flexibelt byte under samtal mellan guidning, följande, överlappning med händer, pekare och mer
● Team-koncept adderat för att underlätta kunskapsdelning och samarbeten i team
● Förenklad licenshantering med självbetjäning för enklare uppgifter
● Standardiserade protokoll och kryptering för att passa mot vanliga företagspolicys
● KPI-verktyg för att kunden enkelt ska kunna se framsteg och ROI

”Vi är mycket stolta över att presentera XMReality Remote Guidance generation 6. Den innehåller flera nya funktioner men också en fantastisk användarupplevelse”, säger Johan Castevall, VD på XMReality. ”Vår ledstjärna vid utvecklingen har varit att vi vill att användare ska gilla och vilja använda vår produkt och därför har fokus legat på att göra det ännu enklare. Detta kombinerat med nya statistikverktyg gör att våra kunder kan bli än mer effektiva”, avslutar Johan.
”Vi ser stora möjligheter med XMReality Remote Guidance och den nya generationen av programvaran kommer att öppna nya möjligheter för oss att öka kunskapsöverföring internt och till våra kunder. Digitalisering och Industri 4.0 är högt prioriterat hos oss på Bosch Rexroth och vi har många pågående projekt för att förverkliga det. Vi arbetar aktivt för att hitta nya samarbetsverktyg inom serviceorganisationen och även att erbjuda nya sätt att erbjuda service till våra kunder och där är lösningen från XMReality en väldigt värdefull pusselbit”, säger Christer Eberger, Sales Service Machinery Applications and Engineering Field Service på Bosch Rexroth

XMReality utökar internationellt samarbete med Siemens Industrial Turbomachinery

Ordern består av XMReality Point Pad samt smarta glasögon för kunskapsöverföring på distans.

”Digitaliseringen i globala industrikoncerner har hög prioritet hos våra kunder. Siemens är en strategisk kund för XMReality och vi är glada att de väljer att utöka användningen av vår lösning och nu inkluderar alltfler internationella serviceenheter. Detta är ett ytterligare ett tydligt tecken på den stora potential som finns med XMReality Remote Guidance”, säger Johan Castevall, VD XMReality.

Den mottagna ordern innebär en intäktsökning avseende hårdvara på ca 500 tkr som intäktsförs under 2017 i takt med att projektet levereras.

Per Unell ny CTO på XMReality

Som ett led i XMRealitys expansion har Per Unell utsett som bolagets CTO (Chief Technology Officer).
”Inom kort lanserar vi en ny generation av vår programvara och tjänster vilka öppnar helt nya möjligheter för våra kunder att effektivisera och utveckla sina affärsprocesser med hjälp av AR. Vi utökar vår ledning genom att välkomna Per Unell.” säger Johan Castevall, VD XMReality. ”Pers gedigna erfarenhet från kundnära produktutvecklingsarbete, djupa teknikförståelse samt erfarenhet att knyta strategiska partnersamarbeten från bl.a. Ericsson och Sectra blir ett viktigt tillskott till XMReality’s fortsatta tillväxt.”

”Jag är stolt och glad över att få bli en del av XMReality. AR är en teknologi som jag är övertygad kommer att revolutionera många branscher däribland service och underhåll. XMReality är ledande inom sitt område och det var en självklarhet för mig att ansluta när jag fick frågan” säger Per Unell.

Per Unell tillträder sin tjänst den 1.a januari 2018.

XMReality expanderar och stärker organisationen med driven COO

Som ett led i bolagets tillväxtstrategi stärks bolagets ledning med en COO med bakgrund på Motorola, Sogeti och CGI.

”Det internationella intresset för XMReality växer stadigt. Vi fortsätter att arbeta efter vår tillväxtplan och fördjupar våra samarbeten med stora globala kunder. Vi är glada att ha Henrik ombord och hans dokumenterade affärsmässighet, erfarenhet av globala kunder och gedigna ledarskapsbakgrund ser vi som viktiga tillskott till vår organisation.” säger Johan Castevall VD på XMReality.

”Det känns oerhört kul och motiverande att få möjligheten att vara med och aktivt bidra till bolagets fortsatta utveckling. Jag är både stolt och glad över att få bli en del av teamet i ett så spännande företag som XMReality och ser fram emot uppdraget med både förväntan och ödmjukhet.” säger Henrik Krohn.

Henrik tillträder den 1:a oktober 2017.

XMReality förbereder lansering av en omfattande uppdatering av sin programvara XMReality Remote Guidance™ som använder Augmented Reality (AR) för kunskapsöverföring

XMReality har under året genomfört en omfattande vidareutveckling av sin programvara XMReality Remote Guidance som kan användas via smarta glasögon, iOS, Android och Windows. Den nya versionen inkluderar ett flertal nya funktioner och användargränssnitt som möjliggör ännu enklare och smidigare tillämpning för användare.

Lansering av den nya versionen beräknas ske under senare delen av 2017.

”Med vår nya version av XMReality Remote Guidance kommer vi lansera marknadens mest skalbara produkt för kunskapsöverföring på distans via Augmented Reality. Vi skapar en produkt som är ännu enklare att installera och använda på olika enheter som till exempel laptops, smarta telefoner, surfplattor och inte minst smarta glasögon.” säger Johan Castevall, VD XMReality AB.

”Vi märker ett stort intresse för AR som en viktig pusselbit i företagens digitalisering. Med denna kraftfulla version fortsätter vi att leverera och erbjuda ledande lösningar till befintliga och nya användare. Vi ser även positivt på att allt fler globala teknikaktörer som till exempel Google och Microsoft investerar i att ta fram nya smarta glasögon. I och med att dessa företag tar plats på marknaden och levererar hårdvara ökar våra möjligheter att ta del av en kraftigt växande efterfrågan på programvara och tjänster för AR.” avslutar Johan Castevall, VD XMReality AB.

Global fordonstillverkare inleder samarbete med XMReality

XMReality har tecknat ett avtal med en global fordonstillverkare som innebär att bolaget skall bidra till att effektivisera kundens fältserviceverksamhet.

Uppdraget innebär att XMReality har fått förtroendet att under 12 månader bidra till att effektivisera fältserviceverksamheten hos den globala fordonstillverkaren. XMReality kommer att leverera sitt AR-system XMReality Remote Guidance™ som innebär att kunden kan leverera realtidssupport på distans. Systemet kommer att användas för både internt som externt bruk hos fordonstillverkaren.

”Vi ser en trend att våra kunder väljer att redan inledningsvis teckna längre kontrakt och att intresset för vårt mjukvaruerbjudande växer”, säger Johan Castevall, VD på XMReality.

Atlas Copco Rock Drills utökar samarbetet med XMReality

Copco Rock Drills AB har utökat sitt samarbete med XMReality i syfte att fortsätta att effektivisera sin fältservice.
Verkstadsbolaget har varit kund hos XMReality i drygt två år och fortsätter effektivisera sin fältservice genom att inkludera XMReality Remote Guidance™ inom ytterligare svenska och internationella serviceenheter. Kunden använder redan XMRealitys guidestation, XMReality Point Pad™ samt XMRealitys smarta glasögon för kunskapsöverföring på distans.
”Vår vision är att fortsatt vara den främsta innovatören och med den bästa supporten inom branschen. Vi söker ständigt nya möjligheter och verktyg för att nå våra visioner och mål. Med kunden i fokus så är Remote Guidance en väg, för att med snabba kvalitativa insatser stötta användare av våra produkter. Kraven på effektivisering ökar ständigt och tillsammans med våra partners så finner vi vägar mot framtiden”, säger Patrik Ericsson, Global Manager Technical Service Operations, Mining and Rock Excavation Service, MRS.
”Vår mjukvara är enkel att installera på företags olika hårdvaruplattformar såsom laptops, smarta telefoner och surfplattor. Därutöver väljer många kunder att använda smarta glasögon som ger ett stort synfält och möjliggör arbete med båda händerna fria. Valet av hårdvara anpassas efter företagens egna behov” säger Johan Castevall VD på XMReality.
”Den utökade integrationen mot denna globala verkstadskoncern visar att vår lösning är mycket flexibel och konkurrenskraftig vilket möjliggör för våra kunder att vidare erbjuda förstklassig fältservice på distans. Vi är stolta över att ytterligare ett stort globalt bolag väljer att fördjupa samarbetet med oss” avslutar Johan Castevall, VD på XMReality.

XMReality ställer ut på Field Service Forum, möt oss nästa vecka i Amsterdam!

FSF 2017 kommer att handla mycket om de utmaningar som servicechefer inom tillverkningsvärlden möts av och öppna upp dialogen med tech-innovatörer och slutanvändare kring vilken typ av lösning som bäst möter deras behov. XMReality deltar för tredje året på raken och kommer både att ställa ut och hålla demosessioner kring hur Remote Guidance med hjälp av Augmented Reality skapar värde i din serviceorganisation.

Vi ser framemot att träffa dig på eventet!

Läs mer och ladda ner agendan här.

XMReality utökar sitt erbjudande med en integration till IFS Field Service Management™

Linköping, Sverige ”XMReality AB (publ), en ledande leverantör av lösningar för kunskapsöverföring med hjälp av augmented reality (AR), tillkännager en ny integration mellan XMReality Remote Guidance™ och IFS Field Service Management. Integrationen gör det möjligt för IFS kunder att var som helst i världen koppla upp sig mot en expert som kan guida dem vid utmanade arbetsuppgifter genom att använda AR.

Genom IFS-integrationen automatgenereras en serviceorder, vilken skickas till en tekniker som använder sin mobila enhet för att i realtid ansluta till en expert på annan plats. Med hjälp av AR, möjliggör lösningen ett nytt sätt att samarbeta på distans, vilket ökar effektiveten i serviceorganisationen och minskar driftstopp.

”I och med integrationen med en förstklassig serviceplattform som IFS Field Service Management, gör vi vårt erbjudande tillgängligt för en bredare marknad. Den här typen av samarbeten år viktiga för att accelerera vår tillväxt” säger Johan Castevall, VD på XMReality.

”Vi vill erbjuda marknadens bästa lösning för fältservice. För att kunna göra det måste vi fortsätta vara innovativa, därför väljer vi att samarbeta med spännande bolag som XMReality. Vårt mål är att skapa bättre värde för kunderna och hjälpa dem att långsiktigt öka lönsamheten i sitt serviceerbjudande” säger Olle Alvemark, Industry Director, Manufacturing, IFS in Scandinavia.

Mer om samarbetet ser du på filmen här: http://bit.ly/2pyDXlq

XMReality expanderar sin produktportfölj med AR glasögon från ODG

XMReality har skrivit avtal med Osterhout Design Group (ODG) som är en amerikansk världsledande tillverkare av Augmented Reality (AR) hårdvara. Avtalet är i linje med bolagets strategi att komplettera erbjudandet med tredjepartsglasögon. Avtalet innebär att XMReality har rätt att återförsälja ODG’s smarta glasögon tillsammans med sin XMReality Remote Guidance™ lösning på internationella marknader.

“Det här avtalet stärker vårt erbjudande inom remote guidance. Genom att utöka vår hårdvaruportfölj med smarta glasögon från ODG får våra kunder ännu större valfrihet när det gäller vilken hårdvara de vill använda.” säger Johan Castevall, CEO XMReality.

Läs mer om produkten:
Länk

 

XMReality AB (Publ) är nu noterade på Nasdaq First North

Linköping Onsdag 26 April

Handeln i XMReality ABs aktier (Kortnamn:XMR) inleddes idag på Nasdaq First North i Stockholm. XMReality är det 32:a bolagets som blivit upptaget till handel på Nasdaqs nordiska marknader* under 2017. Bolaget tillhör Teknologisektorn.

”Det har varit en spännande resa och vi har nu uppnått en viktig milstolpe. Vår notering på Nasdaq First North innebär att vi skapar oss en bra plattform för framtida expansion och tillväxt.” säger Johan Castevall, VD XMRealilty

”Vi välkomnar XMReality till vår europeiska tillväxtmarknad, Nasdaq First North”, säger Adam Kostyál, SVP och europeisk noteringschef på Nasdaq. ”XMReality är verksamma inom ett innovativt och spännande område, och vi ser fram emot att stödja dem på deras fortsatta resa som ett publikt bolag”

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Castevall, VD XMReality

Telefon: +46 (0)73 356 04 81

E-post: johan.castevall@xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 31

www.redeye.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande Onsdagen den 26/4 2017 kl. 10:00

XMReality utvecklar och säljer lösningar för att revolutionera kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa eller förhindra att problem uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping.

www.xmreality.se

XMReality medverkar på Field Service-mässan i Palm Springs

Serviceverksamheter genomgår idag en drastisk förändring, från en kostnadsfokuserad och reaktiv strategi till ett proaktivt tjänsteutbud i slutändan med högre vinstmarginal. Vilka konsekvenser får detta på fältteknikers arbeten och verktyg finns idag tillgängliga för företag, i syfte att möte kunders ökade förväntningar på service och support?

Träffa XMReality och 700+ fältserviceexperter i Palm Springs den 19-21 april, där Ni kan dela erfarenheter-, nätverka-, diskutera och jämföra frågor primärt inom tre följande nyckelområden: Fälttekniker, processer och ny teknik.

XMReality finns på plats för att visa XMReality Remote Guidance.

XMRealitys emission övertecknad till 500 procent – första dag för handel på Nasdaq First North planerad till 26 april 2017

XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) avslutade den 4 april 2017 teckningsperioden i erbjudandet till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare att teckna aktier i Bolaget samt notering på Nasdaq First North (”Erbjudandet”). Emissionen uppgår till ca 60 MSEK, varav ca 38 MSEK på förhand tecknats av ett antal institutionella investerare. Intresset för att teckna aktier har varit stort och Erbjudandet var övertecknat med cirka 500%. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till den 26 april 2017.

XMReality har genomfört en ägarspridning genom att erbjuda allmänheten i Sverige samt institutionella investerare att teckna aktier i Bolaget. Teckningsperioden för Erbjudandet löpte mellan 16 mars – 4 april 2017 och omfattade totalt 4 379 562 aktier till en teckningskurs om 13,70 SEK per aktie. Genom Erbjudandet tillförs således Bolaget ca 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Erbjudandet har rönt stor uppmärksamhet och de inkomna anmälningarna summerar till cirka 300 MSEK, motsvarande 500 procent av Erbjudandet. I samband med Erbjudandet inkom cirka 5 000 teckningar som tillförde bolaget cirka 2 000 nya aktieägare.

”Vi är mycket glada över det stora intresse vi har mött från såväl allmänheten som från institutionella investerare. Emissionen ger oss möjlighet att ytterligare fokusera på vår vision om att vara marknadsledande inom remote guidance och revolutionera kunskapsöverföring med hjälp av AR. Med en stark kundbas och en marknadsledande produktportfölj i ryggen ser vi med spänning fram emot nästa fas i XMRealitys utveckling. Vi uppskattar det förtroende som vi har fått och jag vill hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna.” kommenterar Johan Castevall, VD i XMReality.

Tilldelning

Till följd av överteckningen kommer inte alla tecknare att kunna få tilldelning. Styrelsen för XMReality har beslutat om tilldelning av tecknade aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 15 mars 2017.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Betalning skall ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnota och senast den dag som där anges. De som inte tilldelats aktier får inget meddelande.

Första dag för handel

I samband med emissionen har styrelsen för XMReality ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är planerad till den 26 april 2017. Kortnamn: XMR ISIN-kod: SE0009664188

Rådgivare

Redeye AB har agerat finansiella rådgivare och Ramberg Law har agerat legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Aktieinvest FK har agerat emissionsinstitut.

Om XMReality AB (publ)

XMReality utvecklar och säljer lösningar för att revolutionera kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa eller förhindra att problem uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping. www.xmreality.se

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Castevall, VD XMReality Telefon: +46 (0)73 356 04 81 E-post: johan.castevall@xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 31 www.redeye.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 10 april 2017 kl. 10.4

XMReality AB (publ) tecknar avtal med Siemens Industrial Turbomachinery AB inom Augmented Reality (AR).

Siemens Industrial Turbomachinery AB med bas i Finspång har skrivit kontrakt med AR-bolaget XMReality för att stärka sitt serviceerbjudande inom turbinverksamheten med hjälp av Augmented Reality-lösningen XMReality Remote Guidance™.

“Att vi nu utökar vår goda affärsrelation med Siemens Industrial Turbomachinery AB är ett tydligt exempel på vår förmåga att stötta digitaliseringen i stora globala industrikoncerner. XMReality Remote Guidance™ är ett viktigt verktyg för företag som vill möjliggöra en snabb digital transformation av sitt serviceerbjudande och vill skapa nya konkurrensfördelar på globala marknader” Johan Castevall, CEO XMReality.

För mer information:
Johan Castevall, CEO, XMReality AB, +46 (0)733 560 481, johan.castevall@xmreality.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017 klockan 12.00 CET.

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar för att revolutionera kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa eller förhindra att problem uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är planeras att inom kort noteras på Nasdaq First North. www.xmreality.se.

XMReality Remote Guidance distribueras nu även till iOS-användare

AR-företaget XMRealitys applikation för vägledning på distans (Remote Guidance) finns nu även för iOS. Sedan tidigare finns programvaran tillgänglig för användare av Windows, och Android. iOS-applikationen har distribuerats till flera av XMRealitys kunder och den har fått ett mycket positivt mottagande.

Fördelarna med att ha appen XMReality Remote Guidance tillgänglig på många plattformar inkluderar:

  • Personal utan särskild utbildning kan enkelt utföra relativt avancerade serviceuppgifter på fältet, förutsatt att det finns en enhet med iOS, Android eller Windows och en serviceingenjör med XMRealitys programvara i andra änden.
  • Akuta serviceåtgärder kan utföras snabbt med hjälp av den närmaste enhet med iOS, Android eller Windows som råkar finnas till hands, vilket gör att man inte behöver hämta annan utrustning för att kunna bli guidad.

Vi ser en tydlig trend att alltfler industribolag ser iOS som en viktig mobil plattform. Att XMReality Remote Guidance nu kan användas på iOS, Android och Windows öppnar stora möjligheter för oss att fortsätta accelerera bolagets användartillväxt och globala användning.” säger XMRealitys VD, Johan Castevall

Så här fungerar det:

Se videon på YouTube

XMReality AB utvecklar och säljer lösningar för att revolutionera kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (Remote Guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa eller förhindra att problem uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä, Bombardier, och Volvo Cars. XMReality är baserat i Linköping. www.xmreality.se.

Intervju med XMReality under CES 2017

Lyssna vilka stora steg XMReality har tagit under 2017. Klustret Augmented Reality for Enterprise Alliances VD Mark Sage fångade XMRealitys Försäljningschef Niklas Rengfors i en intervju under mässan.

Länk

Bosch Rexroth använder XMReality augmented reality lösning för smartare service

Nyligen ställde Bosch Rexroth ut på Minexpo International 2016, där man visade upp sitt nya koncept för smartare service InsightLive, där XMReality är Boschs leverantör. En Bosch-expert kan omedelbart koppla upp sig mot kund för att ge support, även genom augmented reality-interaktion. Kunden kan använda smarta glasögon om denne behöver händerna fria, alternativt via en app i sin telefon.

Länk till video

XMReality träffar Service och Support-direktörer i Amsterdam på Field Service Europe

Mellan 29/11 och 1/12 träffas Fältservice-direktörer på Field Service Europe-eventet i Amsterdam.
Tag möjligheten i akt att träffas och diskutera innovation, framgång och nätverka med kollegor inom Service och Support.
XMReality kommer att vara tillgängliga till att diskutera hur ni kan förbättra er fältservice med augmented reality Reamote Guidance. Vi finns i utställningsområdet.

Läs mer

Remote Guidance är den nya verkligheten, läs om oss i Plant Engineer

I September/Oktobernumret av tidningen Plant Engineer skrivs det om hur man med audiovisuella verktyg med Augmented Reality, i kombination med fjärrövervakning öppnar upp för nya möjligheter att arbeta med service och underhåll. I artikeln berättar bland annat Futura hur de använder sig av XMRealitys lösning för att erbjuda sina kunder en ny typ av service.

Plant Engineer XM Oct -16

Läs mer

Stort tack till alla som deltog på vår Kundkonferens!

Tillsammans med våra kunder och partners har vi haft två fantastiska dagar på Rimforsa Strand utanför Linköping. Vi fick möjligheten att lyssna på riktigt intressanta föreläsningar från våra kunder och partners och fick därmed möjlighet att lära oss mer om hur vår lösning används idag och vad det finns för potential för ökad användning framåt. Vi ser verkligen fram emot att jobba mer er allihopa – tillsammans ska vi skapa värde för slutkunden!

#UC2016XMR

Träffa XMReality på Aftermarket-konferensen i Wiesbaden 19-21 oktober

En service i världsklass, som säkerställer maximal tillgänglighet på levererade industriella produkter, är en stark konkurrensfaktor. I grunden handlar det om att utveckla attraktiva servicelösningar och snabb respons på kundens problem. För många tillverkande företag är detta affärskritiskt. Träffa och lyssna på intressanta föredrag av experter inom området eftermarknad under dagarna i Tyskland.

XMReality kommer medverka och det kommer att finnas möjlighet att testa och diskutera hur vår augmented reality-baserade lösning för Remote Guidance skapar helt nya förutsättningar för ett bättre och lönsammare serviceerbjudande. Samtidigt ger den möjligheten att ta en stark position på en konkurrensutsatt marknad.

Länk till Aftermarket-konferensen

Läs mer

Träffa XMReality på Scanautomatic & Processteknik i Göteborg den 4-6:e oktober

Mässan är Nordens största mötesplats för framtidens automation och processteknik.
Välkommen att träffa oss XMReality, vår lösning gör det möjligt för företag att ta sin support till helt nya nivåer. Testa vår augmented reality-lösning live, inklusive våra smarta glasögon. Låt oss diskutera hur vår lösning kan utveckla även er service-support.
Monter B02:66

Miljonorder till XMReality – möjliggör Remote Guidance till sjöss med Augmented Reality

Teknisk support för fartyg ute till havs, med hjälp av augmented reality, är nu en realitet, sedan en stor tillverkare av marin utrustning har köpt in tio system för fjärrstöd från teknikföretaget XMReality. Totalt ordervärde uppgår till 1,2 miljoner SEK

”Detta är en genombrottsorder för oss, då det representerar ett stort antal system från en enskild kund. Det är också ett genombrott inom sjöfarten, en bransch som är idealisk för den här tekniken. Marin utrustning kan vara svår att underhålla, då rederierna är angelägna om att fartygen ligger i hamn så kort tid som möjligt. Med våra system kan de få bättre avkastning på tillgångarna, eftersom utrustningen nu kan servas under gång, säger XMReality’s VD Johan Castevall.”

Företaget som lagt beställningen har en stor installerad bas på fartyg runt världen. Med den nya tekniken för fjärrstöd lanserar företaget nu ett nytt serviceprogram för sina användare, som ger support medan fartyget befinner sig till havs. För användarna betyder detta bättre underhåll och färre driftsstopp, Det innebär även bättre utnyttjande av den tekniska personalen ombord, eftersom underhållet kan utföras oftare och vid valfri tidpunkt.

Med tekniken från XMReality kan fartygsingenjören ta emot instruktioner om felsökning och underhåll via en direkt länk och arbeta som om en expert från tillverkaren satt bredvid.

Experten sitter i själva verket vid sitt skrivbord på kontoret, som kan vara på andra sidan jordklotet, och interagerar med fartygsingenjören via överföring av ljud och bild i realtid. Instruktören har tillgång till all relevant information och kan vägleda fartygsingenjören ombord att lösa den aktuella uppgiften.

Börja här! Instruktören kan ge detaljerade anvisningar till tekniker till sjöss.
Börja här! Instruktören kan ge detaljerade anvisningar till tekniker till sjöss.

 

Med ett par smarta glasögon kan operatören röra sig fritt och använda båda händerna medan instruktioner överförs. Genom att se och följa instruktörens handgrepp, gester och grafiska indikatorer, och samtidigt använda handverktyg och avancerad utrustning, så kan fartygsingenjören genomföra avancerad service, assisterad på distans och i realtid.

Augmented reality (AR) är ett koncept där en överföring av ljud och bild i realtid förstärks med grafik. Tekniken liknar virtual reality (VR) men den stora skillnaden är att den stöder tvåvägskommunikation med video, audio och grafik.

 

 

 

 

XMReality utvecklar högteknologiska IT-lösningar och erbjuder en unik mjukvara som möjliggör experthjälp på distans för underhåll av avancerade tekniska anläggningar primärt mot den internationella tillverkningsindustrin.

Lösningarna hjälper kunderna utföra serviceuppdrag snabbare, mer kostnadseffektivt och med högre kvalitet.

Mjukvaran baseras på Augmented Reality-teknologi, där en operatör i fält får hjälp i realtid av en expert på hemmaplan för att lösa komplicerade tekniska problem. XMReality är ett världsledande företag inom Remote Guidance som revolutionerar kunskapsöverföringen genom sin användning av Augmented Reality.

XMReality Remote Guidance nu tillgänglig för miljoner Android- användare

Google PlayXMRealitys app för Remote Guidance finns nu för Android, vilket innebär att programvaran kan användas tillsammans med ett stort antal plattformar. Smarta telefoner och surfplattor från giganter som Samsung, Huawei och LG kan nu användas som arbetsverktyg när fältservice ska utföras.

”Detta öppnar en stor marknad för XMReality, säger företagets VD Johan Castevall. Grupper av användare hos våra nuvarande kunder har provat och insett potentialen med att kunna välja mellan ett stort antal enheter.”

Fördelarna med att ha appen XMReality Remote Guidance tillgänglig på många plattformar inkluderar:

  • Personal utan särskild utbildning kan enkelt utföra relativt avancerade serviceuppgifter på fältet, förutsatt att det finns en enhet med Android OS och en serviceingenjör med XMRealitys programvara i andra änden.
  • Akuta serviceåtgärder kan utföras snabbt med hjälp av den närmaste enhet med Android som råkar finnas till hands, vilket gör att man inte behöver hämta utrustning.

Programvaran kan laddas ned från Google Play; sök efter XMReality eller klicka här. Användarnamn och lösenord behövs för att logga in*.

Besök xmreality.com för mer information.

En version för IOS kommer att lanseras senare i år.´

*) Idag riktas nedladdningen primärt till existerande kunder då det krävs en guide för användning fullt ut.

Futura förbättrar förebyggande service med augmented reality från XMReality

Futura är en ledande global tillverkare av maskiner för konvertering av mjukpapper. För att anläggningarna ska kunna underhållas på bästa sätt strävar företaget efter att anpassa sin service efter olika förhållanden. Men tillverkare av mjukpappersprodukter brukar ha tillverkningen nära sina respektive marknader, så därför är anläggningarna spridda runt jorden, ofta på platser långt från Futuras serviceverkstäder.

Futura“Trots att vi utrustade kunderna med ett antal integrerade kommunikationsverktyg, så saknade vi förmågan att visuellt se kundens problem, eller möjligheten att visuellt kunna leda kunden till en lösning, Vi var ofta tvungna att att resa till platser som låg långt bort och var svåra att ta sig till,” säger Alessandro Viano, chef för förebyggande underhåll vid Futura.

“På XMReality tillbringar vi all vår tid till att göra det enklare och mera effektivt att ge service på avlägsna platser,” säger Niklas Rengfors, sälj- marknadschef vid XMReality.

XMRealitys lösning för augmented reality gör det möjligt för en teknisk expert vid vilket som helst av Futuras servicecenter att se samma sak som kundens servicetekniker. Experten kan enkelt visa de handgrepp som behövs för att lösa ett problem. Verktygen från XMReality som möjliggör denna till synes futuristiska interaktion är i grunden ganska enkla att använda och består endast av en Futura Protablet, vilket är en industriell surfplatta med Futuras serviceverktyg, samt, om så önskas, ett par industriella smarta glasögon.

De smarta glasögonen, som används när man vill ha händerna fria, gör det möjligt för Futuras tekniska expert att se samma sak som teknikern vid anläggningen. Om man inte har glasögonen går det att använda kameran på en Futura Protablet. Serviceexperten kan överföra sina gester, teckningar och instruktioner som läggs in i bilden på de smarta glasögon eller den mobila enhet som kunden använder. Expertens arbetsstation är även utrustad med en särskild kamera som registrerar handrörelser. XMRealitys mjukvara för fjärrassistans är kompatibel med både Windows och Android och fungerar även i industriella miljöer med låg bandbredd.

“Vi ser fram emot ett tätt samarbete med XMReality för att utveckla vårt erbjudande för förebyggande underhåll, som vi kommer att marknadsföra under produktnamnet Provision, säger Alessandro Viani. Flera av våra kunder väntar redan på att få komma igång med de förbättrade tjänsterna via Provision”

Johan Castevall, VD vid XMReality, är även han nöjd och kommenterar:

“Vårt partnerskap med Futura är ett betydande framsteg som demonstrerar värdet av augmented reality i den kapitalintensiva pappersindustrin. Futura är en idealisk partner för oss eftersom företaget strävar efter ständig innovation.”

Link to Futura

XMReality medverkar på Field Service Forum

Field Service Forum anordnas nu för 3:e gången i ordningen.

Serviceverksamheter genomgår idag en drastisk förändring, från en kostnadsfokuserad och reaktiv strategi till ett proaktivt tjänsteutbud i slutändan med högre vinstmarginal. Vilka konsekvenser får detta på fältteknikers arbeten och vilka verktyg finns idag tillgängliga för företag, i syfte att möte kunders ökade förväntningar på service och support? Träffa XMReality och 150+ fältserviceexperter i Amsterdam den 8-9 juni, där Ni kan dela erfarenheter-, nätverka-, diskutera och jämföra frågor primärt inom tre följande nyckelområden ; Fälttekniker, processer och ny teknik.

Läs mer och registrera er här.

Bosch Rexroth möjliggör kundsupport jorden runt, baserat på XMRealitys lösning

Med smarta glasögon och programvara för augmented reality, från svenska XMReality, har automations- och drivsystemtillverkaren Bosch Rexroth kunnat förstärka sin verksamhet med service på distans.

Hägglunds InSight Live är ett serviceerbjudande för industrihydraulik som där kundens underhållsavdelning får hjälp med att göra justeringar, söka fel och utföra brådskande reparationer, med hjälp på distans från Bosch Rexroths specialister.

Med programvaran från XMReality på en vanlig smartphone, surfplatta eller bärbar dator, samt de smarta glasögonen som finns som tillval, arbetar den lokala underhållsavdelningen direkt med en av Bosch Rexroths experter.

Systemet används redan av Bosch Rexroth i Sverige men ska nu börja användas även internationellt..

– Bosch Rexroth tillhandahåller tjänster av världsklass och vi söker ständigt nya och innovativa sätt att möta och överträffa kundernas förväntningar. Med plattformen från XMReality kan vi erbjuda ett antal tjänster på distans. Detta säkerställer att hjälp, stöd och specialistkunskap finns tillgänglig för både planerade och oplanerade situationer, säger Rory Moore, Service Business Development Manager – Hägglunds Products vid Bosch Rexroth.

– Det är mycket glädjande för oss att ha blivit upptagna som Essential Supplier i Bosch Rexroths globala inköpssystem, säger XMRealitys VD Johan Castevall. Detta bekräftar betydelsen av vår lösning för support på distans som en del av den moderna industrins arbetssätt.

Med XMRealitys smarta glasögon för förstärkt verklighet, eller augmented reality som är den internationella termen, kan operatören utföra arbetsuppgifter med båda händerna och samtidigt kommunicera med instruktören. Programvaran kan även användas med en helt vanlig smartphone. Instruktören ser samma sak på sin bildskärm som utföraren ser genom linsen. Programvaran överför bild och ljud mellan instruktören och utföraren med perfekt synkronisering, även när bandvidden är låg. Gester, ritningar och instruktioner kan läggas in i bilden av instruktören.

XMRealitys programvara är kompatibel med operativsystemen Windows och Android. De smarta glasögonen, som finns som tillbehör, kan användas med vanliga glasögon eller skyddsglasögon. De ger ett horisontellt synfält på 40° vilket gör det möjligt för instruktören att se bildens utkanter – glasögon för augmented reality kan normalt endast ge 15-30°. De smarta glasögonen drivs av ström från surfplattan eller den bärbara datorn och maximal batteritid är omkring två timmar, beroende på batteriets storlek.

InSight Live

Gebo Cermex: Framtidens fabrik

Industri 4.0 handlar inte bara om bättre, snabbare och mer flexibla förpackningslösningar. Det handlar också om att lösa prolem om och när de uppstår. Gebo Cermex är ständigt på jakt efter nya sätt att förbättra problemlösningsprocesser. Med vårt fokus på ”smart factories”, kommer också ett fokus på att implementera smart problemlösning för våra kunder.

2016 lanserar Gebo en palett av nya Industri 4.0 verktyg, vilka är innovativa, intuitiva and helt integrerade med våra existerande industri- och designprocesser. En av dessa verktyg är vår ”live remote video technical support service”, som lyfter support från fabriksnivå till en helt ny nivå tack vare en exklusiv Augmented Reality teknik.

Se här för mer information om erbjudandet

Läs mer om XMReality´s teknik

Connecting experts and the field with XMReality

On February 15, XMReality gave an interview with the AR for Enterprise Alliance (AREA) about remote assistance technologies in field service. Niklas Rengfors, VP of Sales, sat down with Christine Perey, Executive Director of the AREA to talk about how XMReality boosts communication and productivity in maintenance.

 

Ny webbplats

Vi är glada att kunna presentera vår nya webbplats. Vi hoppas och tror att du kommer tycka den är snyggare, mer informativ och enklare att använda. Välkommen!

Företagen gör ett miljöstatement med XMReality!

158 politiska ledare från världens alla hörn är just nu i Paris för att delta i FN:s klimatmöte. Målet är att fatta beslut om konkreta klimatåtgärder för att uppnå en bättre miljö på jorden.

Även små företag kan minska sin inverkan på miljön genom att bland annat resa mindre med bil eller flyg. Medarbetare på företagen kan med hjälp av XMReality ge support till sina kolleger runtom i världen – utan att själva behöva resa.

Har du ett servicekontrakt där remote guidance ingår kan du vara säker på att få snabb fjärrservice i stället för att vänta på att en specialist från leverantörsföretaget ska resa till den aktuella platsen. Förutom miljöfördelarna finns det också stora pengar att spara.

Så gör ditt statement nu – börja med att kontakta oss!

XMReality blir medlem i AREA

XMReality är glada att meddela att vi har gått med i AREA, AR for Enterprise Alliance. AREA är den enda medlemsledda industriorganisationen som har till uppgift att påskynda införandet av Augmented Reality i företagen.

AREA erbjuder värdefull information som är tillgänglig via organisationens webbplats. Organisationen driver också spännande program som stödjer vårt arbete med att förbättra effektiviteten på världens arbetsplatser.

Som medlem i AREA får vi på XMReality möjlighet att påvisa vår kunskapsledande position, dela med oss av vår kunskap till andra samt öka samarbetet med kunder och teknikleverantörer.

Läs mer om AREA här

XMRealitys medlemsprofil