Nöjdare kunder och stärkt varumärke med AR

Christer Bäck, Customer Service Director på Norden Machinery, föreläste på Underhållsdagarna om samarbetet med XMReality. ”För oss har det här inneburit att vi har kunnat börja ta betalt för support. Vi tar betalt per minut. Men den största vinsten är att vi nu kan hjälpa varandra internt. Alla behöver inte kunna allt. Vi jämnar ut olikheter i kompetens. Och vi tjänar själva mycket tid.”, säger Christer.

Läs hela artikeln från Underhåll & Driftsäkerhet här: https://www.uochd.se/article/view/576037/nojdare_kunder_och_starkt_varumarke_med_ar#