20 000 kr insparade på ett enda serviceärende

Bombardier sparar mycket pengar tack vare remote guidance från XMReality. Här kan du läsa hur den svenska elektronikingenjören Anders assisterade sin kollega Brian i Storbritannien via remote guidance. Anders slapp resa och sparade därmed 20 000 kronor i reskostnader för sitt företag samtidigt som han fick mer kvalitetstid med sin familj.

1

Brian fick i uppdrag att installera ny elektronikutrustning, så kallad SRC-utrustning (Signal Radio Control), i ett av Bombardiers tågsätt. Han behövde assistans och ombads ringa till sin kollega Anders i Sverige, en av företagets ledande SRC-experter.

customer-story-01
customer-story-02
2

Anders tar plats vid sin guidestation bestående av headset, pekplatta och webbkamera. Nu är han redo att börja vägleda. Han ber Brian ta på sig sina videoglasögon för att förbereda ett byte av en rackmodul.

3

Det är svårt att förklara tillvägagångssättet med enbart ord. Därför är det till stor hjälp att också kunna visa med gester precis hur man gör. Inga handgrepp riskerar att bli fel eftersom Anders kan se resultatet av det Brian gör.

customer-story-03
customer-story-04
4

Video från Brians glasögon visas på Anders skärm. Anders gör gester som Brian ser och ger samtidigt muntliga instruktioner. Det gör att Brian enkelt kan förstå anvisningarna och slutföra arbetet.

5

Dagens guidesession är klar! Resultatet? 20 000 kronor insparade genom uteblivna reskostnader. Och kanske framför allt: en signal har skickats till hela organisationen om potentialen i XMRealitys teknik.

customer-story-05
customer-story-06
6

Som extra bonus slapp Anders välja mellan att utföra en viktig arbetsuppgift och att tillbringa tid med sin nyfödda dotter. Helt i linje med Bombardiers policy att erbjuda sina medarbetare balans i livet.