Internationell industrikoncern fortsätter investera i lösningar från XMReality

”Samarbetet har intensifierats under de senaste månaderna och att vi får ytterligare beställningar från fler av kundens affärsenheter visar på vår förmåga att bygga långsiktiga relationer med några av världens viktigaste bolag. Med vår ökande kundbas av stora globala kunder lägger vi en bra grund för fortsatt tillväxt”, säger Johan Castevall VD på XMReality.

Samarbetet med denna kund har pågått en längre tid och XMReality Remote Guidance används nu inom tre affärsenheter inom koncernen. I alla tre fallen rör det sig om att ytterligare effektivisera arbetet inom kundens fältservice samt kunskapsöverföring inom koncernen. Kunden har investerat i programvaran XMReality Remote Guidance™, XMReality Point-Pad™ samt smarta glasögon.

Totala ordervärdet uppgår därmed till 0,7 MSEK under 2017, som intäktsförs under 2017 och 2018.