Industriservice

Att leverera överenskommen servicenivå med en långsiktig och hållbar lönsamhet är den grundläggande utmaningen för företag inom servicesektorn. Med XMReality Remote Guidance skapas förutsättningar för att optimera affärsprocesserna med en ökad lönsamhet som resultat.


Utmaningar vid industriservice

faq
  • Säkerställande av avtalade servicenivåer genom snabbare resurstilldelning
  • Maximal utnyttjandegrad på avtalad utrustning hos kunden
  • Optimering av fältserviceorganisationen och minimering av kostnader.
  • Förbättrat ”First time fix”, dvs att problemet åtgärdas vid första besöket.
  • Möjlighet att introducera nya servicekoncept där kunden kan åtgärda problem med assistans av era experter.
  • Snabbare kunskapsöverföring mellan medarbetare
  • Väsentligt minskade resekostnader och indirekt tid.

Maximerad lönsamhet

faq

Genom att utrusta organisationen med XMReality Remote Guidance på Windows tablets eller XMReality app för Android säkerställs att organisationens samlade kunskap utnyttjas för att erbjuda servicenivåer i världsklass och med maximal lönsamhet.


Ladda ned som PDF:
Service provider brochure