Fältservice

Oavsett om ditt serviceåtagande gäller den lokala marknaden eller global service på alla kontinenter, så måste serviceorganisationen optimeras. Med XMReality Remote Guidance kan du dra nytta av serviceorganisationens samlade kompetens där var och en kan bidra med expertkunskap till kollegor på plats hos kund.


Remote Guidance i industrin

Fältservice är en strategisk del av verksamheten i många branscher som till exempel:

  • Industriservice
  • Energi
  • Eftermarknad hos tillverkande företag
  • Olja och gas

Ökad effektivitet

Oavsett om ditt serviceåtagande gäller den lokala marknaden eller global service på alla kontinenter, så måste serviceorganisationen optimeras, personalen kompetensutvecklas och kostnaderna minimeras, samtidigt som ditt serviceerbjudande kontinuerligt förbättras. Fältservice innebär dessutom ofta långa resor och höga resekostnader, det vill säga mycket indirekt tid. Den övergripande målsättningen kan beskrivas som att:

  • Hitta rätt kompetens till varje situation
  • Minimera indirekt tid och öka den kvalitativa tiden hos kunder
  • Säkerställa avtalad servicenivå
  • Genomföra service och åtgärda problem vid första besöket
  • Maximera din kunds nyttjandegrad på avtalad utrustning

Förbättrat serviceerbjudande och sänkta kostnader

Utmaningen för fältservice innebär således att öka kvaliteten på din service och sänka kostnaden, vilket i slutändan innebär större konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Genom att utrusta din organisation med XMReality Remote Guidance skapas rätt förutsättningar för att uppnå detta. Serviceorganisationen kan snabbare agera på uppkomna situationer, kostnader kan reduceras och resandet minimeras.

Det blir möjligt att dra nytta av serviceorganisationens samlade kompetens när var och en kan bidra med expertkunskap till kollegor på plats hos kund. Slutresultatet blir en effektivare serviceorganisation och nöjdare kunder.

Om dina kunder dessutom får tillgång till XMReality Remote Guidance kan många uppkomna problem direkt hanteras i dialog mellan era experter och kunden.

Med XMReality får du lönsammare serviceverksamhet, nöjdare kunder och effektivare kompetensutveckling av serviceorganisationen.

“XMRealitys lösning hjälper oss på Bombardier att höja vår effektivitet genom förbättrad kommunikation och minskad restid. Efter en noggrann utvärdering valde vi XMReality eftersom deras lösning bäst uppfyller våra behov och högt ställda krav.”


Ladda ned som PDF: