Electrolux fortsätter investera i systemlösning från XMReality

“För att öka andelen ärenden som åtgärdas vid första kundkontakten och därmed förbättra kundnöjdheten har Electrolux beslutat att införa en lösning för teknisk assistans på distans till sina fältservicetekniker runt om i Europa och XMRealitys lösning framstod tydligt som den bästa lösningen för detta. Vi fann att deras funktion där man kan peka och gestikulera gör att supporten blir extremt intuitiv och enkel”, säger Jean-Noel Thibault, Digital Transformation Director, Electrolux Major Appliances, EMEA

”Samarbetet med Electrolux är ett tydligt tecken på potentialen i vårt starka erbjudande som revolutionerar serviceverksamheten för svensk och internationella tillverkande företag. Denna affär är även ett bevis på att vår nya generation av programvara mottas väl av kunder och att vi förstärker vårt marknadsledarskap inom Remote Guidance.” säger Johan Castevall VD på XMReality.

Den aktuella ordern uppgår till ca 0,7 MSEK och innebär implementering av XMReality Remote Guidance™ på ett flertal av Electrolux europeiska affärsenheter. Målsättningen är att ytterligare effektivisera serviceverksamheten och kunskapsöverföringen inom koncernen. Ordern avser programvaran XMReality

Remote Guidance™, XMReality Point-pad™ samt smarta glasögon. Ordern kommer att intäktsföras under 2018.

Samarbetet med Electrolux inleddes redan under november 2017 och efter en inledande teknisk utvärdering beslutades om utrullning i den europeiska organisationen.