Eftermarknadsservice

En service i världsklass, som säkerställer maximal tillgänglighet på levererade industriella produkter, är en stark konkurrensfaktor. XMReality Remote Guidance ger dig möjlighet att förbättra effektiviteten och samtidigt utveckla nya servicekoncept som ökar servicegraden mot kunderna.


Optimera din serviceorganisation

En service i världsklass, som säkerställer maximal tillgänglighet på levererade industriella produkter, är en stark konkurrensfaktor. I grunden handlar det om att utveckla attraktiva servicelösningar och snabb respons på kundens problem. För många tillverkande företag är detta affärskritiskt.

Serviceorganisationen måste dimensioneras för att möta kraven från kunderna, samtidigt som effektiviteten bibehålls och kostnaderna kontrolleras.

Kompetensutveckling och erfarenhetsöverföring spelar dessutom en viktig roll för den totala effektiviteten i serviceorganisationen. Restid och ställtider för service ska minimeras och rätt kompetens ska allokeras till varje situation.


Remote Guidance som erbjudande till dina kunder

XMReality Remote Guidance ger dig möjlighet att förbättra effektiviteten och samtidigt utveckla nya servicekoncept som ökar servicegraden mot kunderna. Den samlade kompetensen i serviceorganisationen kan användas med XMReality Remote Guidance för att gemensamt lösa uppkomna problem hos en kund.

Genom att erbjuda Remote Guidance utrustning till kunden som del av serviceavtalet kan felsökning och problemlösning starta omgående och i många fall behöver inte ens en servicetekniker åka ut till kunden.

Med XMReality skapas helt nya förutsättningar för ett bättre och lönsammare serviceerbjudande och en möjlighet att ta en stark position på en konkurrensutsatt marknad.


Värde för dig

 • Ökad försäljning
 • Lönsammare serviceverksamhet
 • Mer attraktivt serviceerbjudande
 • Förbättrat resursutnyttjande av personal
 • Kunskapsöverföring
 • Sänkta kostnader

Värde för dina kunder

 • Tillgång till snabb support från hela världen
 • Ökad tillgänglighet på levererad utrustning
 • Möjlighet att själv utföra felsökning och genomföra viss service
 • Fler problem kan lösas första gången
 • Stora besparingar i minskade stillestånd
 • Miljövänlig support, mindre resande

– Bosch Rexroth tillhandahåller tjänster av världsklass och vi söker ständigt nya och innovativa sätt att möta och överträffa kundernas förväntningar. Med plattformen från XMReality kan vi erbjuda ett antal tjänster på distans. Detta säkerställer att hjälp, stöd och specialistkunskap finns tillgänglig för både planerade och oplanerade situationer, säger Service Business Development Manager – Hägglunds Products vid Bosch Rexroth.


Ladda ned som PDF:
Aftermarket service brochure