Branscher

Fältservice

Oavsett om ditt serviceåtagande gäller den lokala marknaden eller global service på alla kontinenter, så måste serviceorganisationen optimeras. Med XMReality Remote Guidance kan du dra nytta av serviceorganisationens samlade kompetens där var och en kan bidra med expertkunskap till kollegor på plats hos kund.
Läs mer


Eftermarknadsservice

En service i världsklass, som säkerställer maximal tillgänglighet på levererade industriella produkter, är en stark konkurrensfaktor. XMReality Remote Guidance ger dig möjlighet att förbättra effektiviteten och samtidigt utveckla nya servicekoncept som ökar servicegraden mot kunderna.
Läs mer


Industriservice

Att leverera överenskommen servicenivå med en långsiktig och hållbar lönsamhet är den grundläggande utmaningen för företag inom servicesektorn. Med XMReality Remote Guidance skapas förutsättningar för att optimera affärsprocesserna med en ökad lönsamhet som resultat.
Läs mer