Användarkonfigurationer

XMRealitys programvara, som bygger på förstärkt verklighet (AR), är kärnan i vår remote guidance-lösning. Programvaran fungerar ihop med många olika digitala enheter. Skapa din egen lösning utifrån ditt företags behov.

products__heavyDuty

Tung industri

Tung industri avser användning i utsatta miljöer. Exempel på verksamheter är gjuterier, marin industri, gruvor och tillverkning.

Om dina medarbetare rör sig mellan olika geografiska områden är det lämpligt att ha en central guidestation varifrån vägledningen på distans sköts.

Det finns otaliga exempel där remote guidance är användbart. Många av dessa kräver att teknikern kan använda bägge händerna. Därför är videoglasögon och surfplatta med robust hölje att rekommendera för tung industri.

Rekommenderade tillbehör:

  • Videoglasägon
  • Surfplatta
  • Robust hölje
  • Guidestation

Kontakta oss för information om fler lösningar

products__mobileWorkforce

Mobil arbetsstyrka

Hos många serviceföretag, speciellt mindre, arbetar merparten av personalen oftast ute på fältet. Många arbetsuppgifter behöver diskuteras mellan medarbetarna för att de ska hitta den optimala lösningen.

Remote guidance låter dina medarbetare vägleda varandra på fältet. Den som vägleder ena stunden kan bli vägledd nästa beroende på uppgift. Mobila arbetsstyrkor finns förstås inom både lätt och tung industri, ditt arbetssätt avgör om det räcker med mobiler eller om du behöver använda surfplattor med robusta höljen.

Guidestationer med pekplatta är ett bra alternativ även för mobila arbetsstyrkor. Genom att utrusta två eller flera servicetekniker med guidestationer kan dessa vägleda varandra genom de flesta arbetsuppgifter som kan dyka upp under dagen.

Rekommenderade tillbehör:

  • Surfplatta
  • Mobiltelefon
  • Robust hölje

Kontakta oss för information om fler lösningar

products__lightDuty

Lätt industri

Lätt industri definieras som vanligtvis rena miljöer i exempelvis kontorsfastigheter eller offentliga lokaler inom detaljhandel, hälso- och sjukvård, lättare kemisk industri med mera.

Yrkesverksamma inom denna kategori som kan dra nytta av remote guidance är bland andra elektriker eller servicepersonal för kontorsmaskiner, tekniska installationer, medicinteknisk utrustning, etc. De flesta som arbetar inom lätt industri klarar sig bra med sina vanliga digitala enheter som surfplattor eller mobiltelefoner för att ge och ta emot vägledning på distans. Serviceföretag med kontor på olika orter eller i olika länder tjänar på att erbjuda följare guidestationer.

Rekommenderade tillbehör:

  • Surfplatta
  • Mobiltelefon
  • Guidestation

Kontakta oss för information om fler lösningar